Aktualności

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego
Data publikacji: 21 grudnia 2016

W dniu 20 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego przy Burmistrzu Gminy i Miasta Pajęczno. Do udziału w pracach Zespołu Burmistrz Dariusz Tokarski zaprosił liczne grono osób wyróżniających się doświadczeniem, aktywnością społeczną, znanych w środowisku z kreatywności i podejmowania działań na rzecz rozwoju Pajęczna. Szeroki wachlarz reprezentowanych środowisk i zróżnicowany wiek członków zespołu zapewnia możliwość innego spojrzenia na najważniejsze problemy stojące przed Gminą i Miastem Pajęczno. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Burmistrza Tokarskiego, który podziękował przybyłym za przyjęcie zaproszenia oraz zapoznał zebranych z najważniejszymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Gminy Pajęczno w ostatnich latach, ze szczególnych uwzględnieniem kwestii finansowych. Drugim punktem spotkania było zapoznanie obecnych z projektem dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Gminy Pajęczno na lata 2016 – 2020”. Burmistrz poprosił uczestników spotkania o uwagi i propozycje do przedstawionego projektu, czego efektem była długa i owocna dyskusja. Zgłoszonych zostało kilka wniosków, zwłaszcza w zakresie planowanych na najbliższe lata zamierzeń inwestycyjnych. Być może znajdą one swoje miejsce w zapisach strategii. Wartym odnotowania było wystąpienie byłego Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno Andrzeja Banaszkiewicza, który oprócz merytorycznych wniosków do strategii życzył również obecnemu Burmistrzowi Pajęczna konsekwencji w realizacji wytyczonych celów.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno – Doradczego

Powrót