Aktualności

Spotkanie w sprawie ekologicznych źródeł ogrzewania

Spotkanie w sprawie ekologicznych źródeł ogrzewania
Data publikacji: 10 marca 2017

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie zaprasza  wszystkich mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania na ekologiczne  na spotkanie z przedstawicielami firmy EWE Energia sp. z o.o., którzy udzielą informacji na temat przyłączenia się do sieci gazowej.

W związku ze zorganizowanym w dniach 16-17 marca 2017 spotkaniem – termin składania deklaracji uczestnictwa w realizacji inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej do Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie zostaje przedłużony do 24 marca 2017.

Zapraszamy mieszkańców do składania w/w deklaracji, na podstawie których Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadań polegających na likwidacji indywidualnych kotłowni oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła lub podłączenie istniejących obiektów do sieci gazowej.

Spotkanie w sprawie ekologicznych źródeł ogrzewania
Powrót