Aktualności

Dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno.

Dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno.
Data publikacji: 26 kwietnia 2017

29 marca 2017 roku Burmistrz Dariusz Tokarski podpisał umowę z WFOŚiGW w Łodzi na dotację w kwocie 6500,oo zł, która stanowi 50% całości zadania pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno. Wartość ogólna zadania 13.000,00 zł.

Opracowany przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z Ustronia Plan został uchwalony przez Radę Miejską w Pajęcznie na sesji w dniu 24 marca 2017 roku. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym.

www.zainwestujwekologie.pl

Dotacja na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pajęczno.
Powrót