Aktualności

Sukcesy uczniów pajęczańskiego Gimnazjum

Sukcesy uczniów pajęczańskiego Gimnazjum
Data publikacji: 12 maja 2017

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Pajęcznie odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W ostatnim czasie zostali laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej oraz Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.

 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

W roku szkolnym 2016/2017 młodzież Publicznego Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Pajęcznie wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy współudziale MEN.

Olimpiada składała się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego oraz centralnego. Do drugiego (wojewódzkiego) zakwalifikowało się czterech uczniów  Klaudia Czarnecka, Florentyna Prus, Mateusz Kowalik, Filip Złośnik. Odbyły się one w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

Do etapu trzeciego (centralnego) zakwalifikował się Mateusz Kowalik.

Eliminacje tego etapu odbyły się w Warszawie. Składały się również z części pisemnej i ustnej. W komisji egzaminacyjnej zasiadali profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. Uczeń naszego gimnazjum został laureatem olimpiady zajmując dziesiąte miejsce w kraju. Zgodnie z rozporządzeniem  MEN został on zwolniony z części humanistycznej (historia i wos) egzaminu gimnazjalnego otrzymując 100% punktów oraz ocenę celującą końcoworoczną. Będzie miał również pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej.

Zakończenie olimpiady oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się 5 marca 2017r. w Auli Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan wiceminister MEN oraz szacowne grono profesorskie z panią dziekan Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego na czele. Zabierając głos pan minister, jak i pani dziekan podziękowali uczestnikom olimpiady, podkreślając że wykazali się oni ogromną wiedzą historyczną. Szczególne podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali młodzież.

Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów a szczególnie laureata Mateusza Kowalika. Wszystkich  w/w uczniów przygotowywała pani Jolanta Bernaś- Engel.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGI

W piątek 7 kwietnia 2017r. w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość uhonorowania laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów. Nagrodzonym uczniom i ich nauczycielom osobiście gratulował  Łódzki Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski.

W uroczystości wzięła udział uczennica naszego gimnazjum – Florentyna Prus z klasy IIIb z nauczycielką panią Anną Hałaczkiewicz. Florentyna zdobyła tytuł laureata z biologii. Jej sukces jest tym większy, iż zajęła 1 miejsce uzyskując najwyższy wynik spośród wszystkich finalistów.

Florentyna jako laureatka  jest zwolniona  z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i automatycznie otrzymuje stuprocentowy wynik. Nagrodą jest także celująca roczna ocena z biologii. Innym uprawnieniem jest  przyjęcie  do każdej wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w województwie łódzkim.

 Serdeczne gratulacje!

 

 

 

 

 

 

Sukcesy uczniów pajęczańskiego Gimnazjum

Powrót