Aktualności

Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Dąbrowa

Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Dąbrowa
Data publikacji: 05 czerwca 2017

W dniu 26 maja 2017 roku podpisana została umowa partnerska pomiędzy Gminą i Miastem Pajęczno a Gmina Dąbrowa. Umowę podpisali Burmistrz Pajęczna Dariusz Tokarski i Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone podjęciem stosownych uchwał w obu gminach.

Zgodnie z treścią umowy współpraca ma być pogłębiana przede wszystkim poprzez poznanie historii obu partnerskich gmin, perspektywy ich rozwoju oraz ich obecnego życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego.

Temu celowi służyć będą następujące przedsięwzięcia:

  1. wymiana doświadczeń w praktyce samorządowej, np. w dziedzinie planowania terytorialnego, gospodarki oświatowej, kultury i sportu;
  2. wymiana delegacji, składających się z osób odpowiedzialnych za politykę, administrację samorządową, przedstawicieli sektora gospodarczego i kulturalnego oraz członków zrzeszeń, związków, grup dziecięcych i młodzieżowych, grup szkolnych i innych organizacji;
  3. wzajemne wystawy, imprezy, obrazujące życie w gminie partnerskiej oraz wystawy dzieł miejscowych artystów. Szczególną opieką należy w tym zakresie otoczyć osoby pochodzące z kręgów amatorskich, rzemieślniczych oraz młodzież.

Obie gminy partnerskie dążyć będą do prezentacji instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych oraz do wspierania szkół, organizacji i stowarzyszeń w ich staraniach do nawiązania i kontynuacji stosunków przyjacielskich z odpowiednimi grupami i organizacjami w gminie partnerskiej.

Współpraca między Gminą Dąbrowa a Miastem i Gminą Pajęczno została zainicjowana w 2016 roku. Owocem nawiązanej współpracy była wymiana młodzieży szkolnej miedzy samorządami w  czasie ubiegłorocznych wakacji. W lipcu 2016 w Zespole Szkół w Dąbrowie organizowano obozy sportowe dla młodzieży z Pajęczna, z kolei Pajęczno zorganizowało turnusy letnie dla naszej młodzieży. Zawarte porozumienie otwiera pole do szerokiej współpracy obu gmin, a już teraz prowadzony jest nabór na kolejną wakacyjną wymianę uczniów z obu gmin.

Podpisanie umowy partnerskiej z Gminą Dąbrowa

Powrót