Aktualności

Zmieniamy nazwy ulic

Zmieniamy nazwy ulic
Data publikacji: 25 maja 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Rada Miejska w Pajęcznie zobowiązana jest do zmiany nazw następujących ulic w mieście Pajęczno:  ulica 22 Lipca, ulica 17 Stycznia, ulica 35-lecia PRL, ulica gen. Karola Świerczewskiego.

W związku z tym Rada Miejska w Pajęcznie, przygotowuje się do tej zmiany. Zwraca się więc do mieszkańców, o składanie formalnych wniosków z propozycjami zmiany nazw tych ulic na nowe. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie do dnia 14 czerwca 2017 roku.

Warto zauważyć, że zgodnie z ww. ustawą pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat, a zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Więcej informacji o idei zmiany nazw ulic można znaleźć na stronach Instytutu Pamięci  Narodowej np. tutaj  i tutaj

Powrót