Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku – informacja

Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku – informacja
Data publikacji: 06 lipca 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  • od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez burmistrza pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w  terminach:
• 1 – 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

  • 1 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku do pobrania TUTAJ

Powrót