Aktualności

UWAGA -zmiana nazw ulic w mieście Pajęczno

UWAGA -zmiana nazw ulic w mieście Pajęczno
Data publikacji: 09 sierpnia 2017

Urząd Gminy i Miasta Pajęczno informuje, że zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 744 z późn. zm.). decyzją Rady Miejskiej na sesji w dniu 30 czerwca 2017 r., w mieście Pajęczno zmianie nazw uległy następujące ulice:

35-Lecia PRL na ul. Wspólną;

ul.17 stycznia na ul. I.J. Paderewskiego;

22lipca na ul. Rekreacyjną;

gen. Świerczewskiego na ul. Kard. S. Wyszyńskiego;

Park im. Gen. Świerczewskiego na Park Miejski im. Rotmistrza W. Pileckiego;

Uchwała w sprawie zmiany nazw ulic jest już prawomocna. Urząd informuje, że zgodnie z art. 5 przywołanej ustawy:

 cyt. „1.  Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

  1. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.”

       Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada zadecydowała również, by plac przed Przychodnią SP ZOZ w Pajęcznie nazwać „Skwerem Mariana Smelczyńskiego”.

Powrót