Aktualności

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – wymiana źródeł ciepła

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – wymiana źródeł ciepła
Data publikacji: 12 września 2017

Burmistrz Gminy i Miasta w Pajęcznie informuje, iż ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji do zadania polegającego na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Pajęczno.

Wnioski o udzielenie dotacji  wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie urzędu od 12.09.2017r. do 29.09.2017r.

Zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Pajęczno podjętego Uchwałą 236/XXIV/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 7 sierpnia 2017r. kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski umieszczane zostaną na liście rankingowej. Pozycja na liście ustalana będzie  według kolejności wpływu wniosku, przy czym lista uwzględniać będzie:

  • w pierwszej kolejności wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy w terminie do 05 kwietnia 2017r. zdeklarowali swój udział w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w drugiej kolejności wnioski złożone przez Wnioskodawców, którzy w wyznaczonym terminie nie zdeklarowali swojego udziału w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;
  • w trzeciej kolejności pozostałe wnioski.

Analiza i weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji obejmować będzie w szczególności kontrolę terenową miejsca realizacji zadania, której pozytywny wynik stanowić będzie podstawę do zawarcia
z Wnioskodawcą umowy na udzielenie dotacji.

Po zrealizowaniu zadania Wnioskodawca przedkłada wniosek o wypłatę dotacji wraz z  niezbędnymi załącznikami.

Wypłata dotacji w roku 2017 nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku o wypłatę dotacji przedłożonym w sekretariacie urzędu w nieprzekraczalnym terminie 31.10.2017r. Wypłata dotacji
w oparciu o wnioski o wypłatę dotacji złożone po dniu 31.10.2017r. zostanie przesunięta na rok 2018.

Formularze wniosków o udzielenie dotacji oraz wniosków o wypłatę dotacji do pobrania TUTAJ (wniosek o dotację) i TUTAJ (wniosek o wypłatę dotacji) oraz w pok. 103 Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno.

attach_file Załączniki

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – wymiana źródeł ciepła
Powrót