Aktualności

Podpisanie umowy ws dotacji na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2017”

Podpisanie umowy ws dotacji na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2017”
Data publikacji: 15 września 2017

Informujemy, że Gmina i Miasto Pajęczno otrzymała  dofinansowanie w formie dotacji
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2017”
do  kwoty 18 954,00zł.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przygotowanie do transportu – zapakowanie
i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących
z demontażu pokryć dachowych.

Podpisanie umowy ws dotacji na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Pajęczno w roku 2017”
Powrót