Aktualności

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
Data publikacji: 26 października 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zawiadamia, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 778 ze zmianami), że w dniach  od 25 października 2017  r. do 27 grudnia 2017 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Pajęcznie, pok. nr 103, w godz. 8:00 do 15:00 będą wyłożone projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, obrębów ewidencyjnych: Miasto Pajęczno, Dylów Szlachecki, Siedlec, Gajęcice Stare, Patrzyków, Tuszyn, Gajęcice Nowe, Łężce, Niwiska Dolne, Lipina, Dylów A.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

Informuje ponadto, ze projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez BIURO LEŚNYCH USŁUG PROJEKTOWYCH LASOTAKS Marek Ciepiela 37-420 Rudnik nad Sanem ul. Moniuszki 15.

Pajęczno 24 października 2017 r.

Powrót